Het boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie' zet leidinggevenden uit zorg en welzijn op weg zet in het uitwerken van een beleid rond cultuursensitieve zorg.