Voor de sociale economie werden een draaiboek en een leidraad voor het POP-gesprek ontwikkeld.