Je inlezen? De Stichting Innovatie en Arbeid, , peilde in haar laatste werkbaarheidsmonitor naar de effecten van het nieuwe werken op werkbaarheid. Hier vind je de resultaten van hun onderzoek terug.