Deze een leidraad voor loopbaangesprekken draait rond drie invalshoeken: autonomie, verbinding en competentie. Meer weten over het project ‘Langer werken’? Surf naar www.langerwerken.be