Deze template geeft weer hoe je gemaakte afspraken op een bondige manier kan vastleggen.