Vokans maakte een gespreksleidraad op rond energiegevers en energiegevers.