Maak gezamenlijke afspraken hoe je gepast grenzen stelt ten aanzien van lastig of agressief gedrag. Wat kan, mag en moet je doen? Wat doe je zelf? En wat mag je verwachten van je collega’s of organisatie net voor, tijdens of net na een incident? Zet richtlijnen uit in een procedure en bied medewerkers een houvast tijdens een agressie-incident. ‘Naar een interventieprocedure’ helpt je hierbij.