Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) bundelde goede gender praktijken in een databank.