Het boek 'Reinventing Organizations' (ook de titel van de Nederlandstalige versie) van Frederic Laloux kadert moderne organisaties, het tijdperk en de gevolgen voor management, medewerkers en klanten. Het biedt antwoorden op de vragen 'Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk?', 'Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn?'', en 'Wat kan je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken?'

Er zijn twee versies van het boek: een beknopte en een uitgebreide.