In leer- en coachingstrajecten worden zorg- en welzijnsorganisaties die werk willen maken van een beleid rond cultuursensitieve zorg ondersteund. Dit is een gratis initiatief van VIVO in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering.