Een brochure die patiënten informeert over rouw. Over het moment waarop het verlies doordringt, over de veelheid aan gevoelens en hoe je na een verlies verder kan leven. Over welke signalen wijzen op een dysfunctionele rouw en bij welke diensten je terecht kan met vragen.