Scan@werkplek omvat een quick scan en uitgebreide scan, ze zijn bedoeld om na te gaan in welke mate leidinggevenden hun medewerkers op de werkplek stimuleren en begeleiden en zo hun ontwikkeling ondersteunen.