De website van het Steunpunt Handicap en Arbeid bevat concrete dossiers over lichamelijke, mentale en psychische aandoeningen en hoe je er mee om kan gaan op het werk. Je vindt er ook tips om het onthaal binnen de organisatie op een 'handicapvriendelijke' wijze te laten verlopen.