In ‘De collega’s werken thuis’ schetst Frank Van Massenhove hoe hij telewerken introduceerde bij de FOD Sociale Zaken.