Info en tips over wat je kan doen om toepassing van het geleerde op de werkvloer te bevorderen.