Gebruik de brochure ' Stress op het werk: risicofactoren, evaluatie en preventie' van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  De uitvoering van een risicoanalyse is een eerste stap, maar uit een evaluatie van blijkt dat bedrijven en sectoren moeilijk de weg vinden naar het implementeren van een stressactieplan. In deze brochure wordt één methode binnen de participatieve benadering van de risicoanalyse toegelicht, die trouwens niet als een standaardrecept gezien mag worden. De brochure definieert de begrippen stress en stress op het werk en geeft een overzicht van de verklarende modellen voor het ontstaan van werkstress en van de evaluatiemethoden. Daarnaast komen ook de organisatieverandering en de levenskwaliteit van de werknemers aan bod.

Doelgroep : werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneesheren