De website zorgethiek.nu helpt medewerkers en organisaties stil te staan bij ethische kwesties in zorg. Ze kan inspireren om de visie vorm te geven.