Een website die laagdrempelige info en steun geeft aan personen die geconfronteerd worden met een verlieservaring 

http://www.steunbijverlies.nl/