Deze site wil een ingang zijn voor allen die in aanraking komen met verlies en rouw op het werk, zowel bij veranderingen vanuit het werk zelf, zoals reorganisatie, fusie, ontslag en arbeidsmobiliteit als overlijden, (chronische) ziekte en beperking.