Zorgorganisaties en hun medewerkers zitten vaak gewrongen zitten met de kwaliteit van de dienstverlening door de werkdruk of beperkte middelenDe website zorgethiek.nu gaat in op de vraag: ‘Wat is goede zorg, gegeven deze particuliere situatie?’.