De resultaten uit de Wellfie groepsrapporten kan u gebruiken als basis voor het verplichte werkgelegenheidsplan in het kader van cao 104. Bovendien kan u Wellfie ook op lange termijn inzetten om progressief het leeftijdsbewust personeels-en welzijnsbeleid te verbeteren.