Waar wordt samengewerkt, ontstaan conflicten. En dat is goed, want conflicten kunnen cruciaal zijn in de ontwikkeling van een team. Echt samenwerken lukt namelijk alleen wanneer teams hun conflicten op de juiste manier weten te hanteren.
Het boek 'Hoera een conflict' van Kloppenburg en van der Schoor helpt leidinggevenden op een andere manier naar conflict kijken. 

Je voorkomt escalatie en plukt de vruchten van conflict!