Autonomie in actie: 10 sleutels voor gedeeld leiderschap


Stel je voor dat leiderschap niet louter verbonden is met een bepaalde titel, maar dat het in de harten van alle medewerkers bloeit. Dat is wat autonomie en zelforganisatie mogelijk maken. Bovendien leidt het tot gedeeld eigenaarschap.

Welkom in de opwindende wereld van organisatieontwikkeling, waar spel, experimenteren en geloof in mensen de sleutels zijn tot succes. Ontdek de 10 krachtige stappen om autonomie in actie te brengen, nieuwe wegen te bewandelen en een toekomst te bouwen waar iedereen in gelooft!

 1. Creëer een duidelijk kader 
  Begin met een heldere missie, visie en waarden. Vertaal deze naar strategische doelen en concrete actiepunten. Eenvoudige, krachtige taal spreekt boekdelen. Kies voor korte, actieve zinnen.

 2. Bewaak het kader
  Het kader is je leidraad. Zorg ervoor dat je het goed bewaakt. Beloon en motiveer medewerkers wanneer ze bijdragen aan de koers. Benoem. Geef positieve feedback wanneer het kan. Stel duidelijke grenzen en corrigeer wanneer iets niet het kader past.

 3. Geloof in de kracht van mensen
  Geef je medewerkers de ruimte om hun eigen vragen en uitdagingen aan te gaan. Geloof in hun potentieel, en je zult zien hoe ze in actie komen.

 4. Anders is oké
  Er zijn talloze manieren om doelen te bereiken. Moedig medewerkers aan om vanuit hun eigen expertise en ervaring oplossingen te zoeken.

 5. Fouten maken mag
  Fouten zijn geen doodlopende wegen, maar waardevolle, essentiële leermomenten. Analyseer wat anders liep dan verwacht en gebruik die inzichten om te groeien.

 6. Laat los en geef ruimte: 
  Dit klinkt heel erg eenvoudig. Zet een stap achteruit. Het vermogen om los te laten is cruciaal. Hoe beter dat lukt, des te groter de kans dat er mooie dingen gaan ontstaan. Geniet van wat je collega's bereiken en geef ze de vrijheid om te schitteren.

 7. Experimenteer en ontdek
  Wat is er leuker dan dingen uitproberen? Probeer iets uit. Kijk wat het resultaat is. Kijk wat je meer of minder wil doen. Experimenteren leidt tot nieuwe inzichten en energie. En onthoud: een experiment kan nooit mislukken!

 8. Speel met passie
  Vertrouw op je intuïtie. Dat is een bijzondere mengeling van ervaring en gevoel. Durf te springen en geniet van wat er gebeurt. Daarnaast is het ook fijn het kind in jezelf los te laten. Speel, lach en geniet.

 9. Vertrek vanuit het positieve
  Positieve verhalen en successen inspireren en motiveren. Door ze op te merken en te benoemen, komt er goesting en energie vrij. Verzamel die positieve verhalen. Deel ze met elkaar.

 10. Bouw de brug terwijl je loopt
  Wees flexibel, want de toekomst is onvoorspelbaar. Probeer niet krampachtig te sturen. Beweeg mee met de golven van verandering.

Als je deze tien succesfactoren omarmt, creëer je een organisatie waar ruimte is voor groei, plezier en de uitdagingen van elke dag met enthousiasme worden aangepakt. Ben je klaar om deze boeiende reis te beginnen?


* deze bijdrage vloeit voort uit de inspiratiesessie over het thema 'autonomie' in het kader van de Goestinggenerator. Dat is een gespreksmethodiek om in je team te (leren) spreken over wat goesting geeft en wat die ontneemt, en samen tot gedragen acties te komen.

Logo

door Koen Joly | Constructieve bemoeial en waarderend coach bij KEIK – Mensen in Beweging

Koen is gepassioneerd door het zó vormgeven aan organisaties dat iedereen er zijn ding doet en er samen straffe resultaten neergezet worden. Al meer dan 20 jaar begeleidt hij organisaties en teams – sinds 2013 onder de vlag van KEIK – Mensen in Beweging.
Eigenaarschap, een positieve kijk en geloven in het proces
met een duidelijke focus op resultaat zijn de dingen waar hij vooral op inzet.
Koen ontwikkelde twee heel praktische toolboxen die organisaties helpen om straffe organisaties te zijn: Maak van je organisatie een speeltuin voor passie en talent en Trek uw plan. Sturen op zelfsturing.