Het opleidingsplan: een gedeelde verantwoordelijkheid


Hoe vergroot je in jouw organisatie de betrokkenheid bij het opleidingsplan?

Iedereen is het er over eens: vorming en opleiding zijn essentieel voor het uitbouwen van een kwaliteitsvolle dienstverlening én voor de inzetbaarheid en ontplooiing van medewerkers. 

Voorzieningen zetten dus in op opleiding en maken tijd & middelen vrij. In de praktijk blijkt de interesse in de geboden leer- en ontwikkelkansen tegen te vallen. VTO-verantwoordelijken vragen ons ‘Hoe zorg je voor meer betrokkenheid bij het opleidingsbeleid?’

Betrokkenheid begint bij betrekken.
Vermijd dat enkel de vormingsverantwoordelijke en de directie het vormingsbeleid van je organisatie uittekenen.

Ga aan de slag met deze drie tips:

1. Start een werkgroep 'vormingsbeleid'

  Werk samen met top en werkvloer aan een visie en een opleidingsbeleidsplan. Stel een groep samen die representatief is voor het personeel in de organisatie. Let er op dat niet alleen de ‘dominante’ functies vertegenwoordigd zijn, maar bijvoorbeeld ook administratieve of logistieke functies. Zorg dat minstens 1 directielid aanwezig is. In kleine organisaties kan de werkgroep bestaan uit het volledige team. Werk resultaatgericht (want “niet nog een extra vergadering die erbij bovenop komt”). Baken af wat je concreet uitwerkt. Zijn dit eerder de strategische doelen? Of het plannen van de opleidingsinitiatieven voor het volgende jaar?

  2. Geef directie en leidinggevenden een actieve rol

  De top en de direct leidinggevenden zijn ook voor het vormingsbeleid sleutelfiguren. In wat zij zeggen én doen dragen zij het belang van ‘levenslang leren’ over. Spreek hen aan en omschrijf hun rol heel concreet. Leidinggevenden kunnen hun team en medewerkers aanmoedigen om nieuwe dingen te leren. Zij kunnen hen hierbij coachen. Zij kunnen de nodige middelen zoals tijd en ondersteuning beschikbaar stellen. Vooral tijd is erg belangrijk, want tijdsgebrek blijkt de grootste drempel om opleiding te volgen.

  3. Lanceer een ludieke en nuttige campagne

  Zoek inspirerende manieren om het opleidingsplan tot op de werkvloer te brengen. Zeker in kleine organisaties is dit eerder ‘discreet’ aanwezig. Promoot leren ‘telkens anders, telkens weer’: in bijeenkomsten, via posters, … Betrek teams en medewerkers via originele ‘acties’. Introduceer bijvoorbeeld een ‘a great place to learn’ logo dat uitgereikt wordt na een jaar lang over alle leerinitiatieven met ruchtbaarheid te hebben teruggekoppeld. Organiseer eens een ‘30-day challenge’ waarbij medewerkers gedurende 5 weken elke maandag een leeropdrachtje ontvangen. Of stel ‘leerambassadeurs’ aan die in het personeelsblad en op teams getuigen over hun leerpad.

  Tijd voor actie:

  Sta eens stil bij de betrokkenheid van de medewerkers bij het leren in jouw organisatie. 

  Is deze goed of minder goed? 
  Waaraan merk je dat?
  Wat ga je in 2020 doen om deze te verhogen?
  Wie
  ga je bij je actie betrekken? Hoe ga je weten (meten) dat de betrokkenheid is vergroot?

  Op zoek naar welgemikte vragen voor het sociaal overleg over het vormingsbeleid? De queeste start hier!

  Logo

  door Patricia Van Dessel | van het team levenslang leren bij VIVO

  VIVO en de vormingsfondsen bieden ondersteuning bij het uitbouwen van het leer- en opleidingsbeleid.

  - Ken je onze website www.lerenindesocialprofit.be al?
  - Kijk je graag eens het opleidingsplan van een andere organisatie in? Klik hier voor voorbeelden.
  - Ben je op zoek naar meer informatie en tips over een gedragen leer- en opleidingsbeleid op het opmaken van opleidingsplannen?
  - In de opleiding ‘zo bouw je je VTO-beleid uit’ leren beginnende L&D- verantwoordelijken alles over de do’s en don’ts van
     opleidingsplannen maken. Check hier wanneer de volgende cursus doorgaat en schrijf je gratis in.

  Geprikkeld? Of waardevolle ideeën? Neem contact met ons op!