Intervisie: vier kwaliteiten van een goede facilitator


Een goede facilitator voorkomt dat intervisie uitmondt in een praatbarak. Wij geloven dat intervisie staat of valt met de facilitator. En toch wordt het belang van deze rol ondergewaardeerd. Hoe de facilitator precies bijdraagt aan intervisie? Ontdek de belangrijkste rollen:

1. Zorg voor een geschikte zaalopstelling

Het lijkt te banaal voor woorden, maar voor intervisie is een goede zaalopstelling of een fijne plek erg relevant. Weg met de tafels, zet bij voorkeur de stoelen in een cirkel en voorzie een flipchart en eventueel post-its.

2. Check het engagement van de deelnemers 

 • Nemen zij vrijwillig deel?
 • Beschouwen ze elkaar als gelijkwaardige deelnemers?
 • Is er onderling vertrouwen en engagement tot vertrouwelijkheid en respect?
 • Engageren ze zich om meerdere bijeenkomsten aanwezig te zijn/ bij te wonen?
 • Zijn ze bereid om hun eigen functioneren, aannames en overtuigingen ter discussie te stellen?

3. Kies een sterke case

Bij een goede case…

… gaat het om een actuele (onopgeloste) situatie die

 • als probleem of uitdaging wordt ervaren
 • irriteert of als belemmering wordt ervaren
 • om verandering vraagt
 • als succeservaring kan worden geduid (waarderende intervisie kan ook!)

… is de inbrenger persoonlijk betrokken

… ligt de focus op het eigen functioneren.

… is er sprake van een zekere urgentie.

4. Spreken is zilver, zwijgen is goud, luisteren is diamant

 • Als een deelnemer spreekt, zorgt de facilitator ervoor dat het juiste wordt gezegd.
 • Als iedereen zwijgt, waakt de facilitator erover dat er toch verbinding is.
 • Als iedereen luistert, zorgt de facilitator ervoor dat dat gebeurt vanuit het standpunt van de spreker.

Kortom, de facilitator focust op een intervisiemethodiek en het proces, maar blijft uit de inhoud. Daarom is het als collega vaak moeilijk om een intervisie te begeleiden. Een intervisie laten begeleiden door een leidinggevende is absoluut af te raden. Durf te gaan voor een externe facilitator!


Intervisie berust ten slotte ook op concrete methodieken, die je best goed onder de knie hebt. Intervisionaire ambities? Bekijk het gratis aanbod van VIVO. 

Werkelijk àlles weten over intervisie? Snel, langs hier!

Logo

door Carine Drijkoningen | bezielster van Itineris

Carine is sinds 2002 jaar zaakvoerder van Itineris, dat organisaties versterkt in leren, leiderschap, structuur, veerkracht en verbinding. Ze is licentiate in arbeids en organisatiepsychologie en verder gespecialiseerd in gezondheidsbeleid, NLP, verbindende communicatie, sociale bemiddeling en coaching.