Thematisch verlof voor werken én zorgen

Werknemers in de socialprofitsector kunnen hun loopbaan tijdelijk onderbreken of verminderen om een welbepaalde reden. Dit worden ook wel de thematische verloven genoemd.

Soorten zorgkrediet  

Verlof voor palliatieve zorg

Palliatief verlof is een vorm van loopbaanonderbreking bedoeld om palliatieve zorg te verstrekken. Onder palliatieve zorg wordt elke vorm van medische, sociale, administratieve, psychologische hulp en verzorging verstaan aan een ongeneeslijk zieke patiënt in de terminale fase van zijn ziekte. Het hoeft niet per se te gaan om iemand die deel uitmaakt van het gezin van je werknemer.

Meer info over het hoe & wat van palliatief verlof, vind je hier.

Verlof voor verzorging van een ernstig ziek gezins- of familielid

Het verlof voor verzorging van een ernstig ziek gezins- of familielid wordt ook wel verlof voor medische bijstand genoemd. Het gaat hier om een specifieke vorm van loopbaanonderbreking bedoeld om een ernstig ziek gezinslid (tot de tweede graad) bij te staan of te verzorgen.

Meer info over het hoe & wat van het verlof voor verzorging van een ernstig ziek gezins-of familielid, vind je hier.

Ouderschapsverlof

Via het systeem van ouderschapsverlof kan zowel de moeder als de vader na de geboorte of adoptie van een kind zijn/haar loopbaan tijdelijk stopzetten. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je hier.

Rechten en plichten van de werknemer

Voor elk van de soorten thematisch verlof, geldt het volgende:

  • de werknemer heeft er recht op
  • de werknemer geniet ontslagbescherming tijdens de opname van het verlof
  • de werknemer moet het verlof schriftelijk aanvragen en hierbij de nodige bewijzen voorleggen