Improvisatietheater maakt werkbaar werk bespreekbaar


De werkbaarheidscijfers gaan niet de goede kant uit. Sinds 2004 monitoren wij hoe het zit met die werkbaarheid van werknemers en zelfstandige ondernemers in Vlaanderen. De vooropgestelde doelen lijken steeds verderaf te liggen. Dat was in 2019 een wake-up call voor de Vlaamse overheid en de sociale partners. Samen maakten ze een actieplan werkbaar werk. Begin 2020 gaf de minister van werk ons een extra boost met het project ‘Een brug naar het werkveld’. En toen kwam de pandemie…

Inspireren om werk te maken van werkbaar werk

Dat is de centrale opdracht van het project ‘Een brug naar het werkveld’. Hoe?

  • Samen met Anasta maken we 4 masterclasses over werken met goesting, leidinggeven met klasse, leren om te groeien en goed organiseren (verschijnen binnenkort op www.werkbaarwerk.be). Thema’s helder uitgelegd in een film van elk 18 minuten en met een handleiding voor vormingssessies.
  • LEF maakt voor ons mini-reportages over de aanpak van werkbaar werk in bedrijven, scholen, woonzorgcentra, cultuurorganisaties, winkels, … Zo leer je hoe ze het op een ander doen!
  • INSPINAZIE maakt een improvisatietheaterstuk over werkbaar werk. Je ziet herkenbare scènes die aanzetten tot discussie.

Door corona werd vooral het improvisatietheater een moeilijke opdracht. Hoe organiseer je zo’n voorstelling als je die niet live mag organiseren? 

Studio Folk bracht redding en zorgde voor het streamen van het theater via YouTube. Je kan niet alleen live naar de opvoering kijken, je kan ook live ingrijpen in de voorstelling. Net alsof je bij hen in een theaterzaal zit, maar dan een beetje anders.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Improvisatietheater is niet alleen leuk maar ook leerrijk. Het houdt ons een spiegel voor, geeft ruimte aan weerstand en kritische stemmen. Het geeft vaak een nieuwe kijk op de dingen waardoor ze bespreekbaar worden. 

Grappige, soms hilarische scènes zijn heel herkenbaar en dagen toeschouwers uit om dingen anders te bekijken of dingen anders te gaan doen. 

In het stuk wordt iedereen mee in bad getrokken: de ondernemer, de werknemer, de leiding gevende, de vakbondsafgevaardigde. De verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie komt aan bod.

Hoe ga jij om met werkbaar werk? Hoe spreek je erover? Hoe overleg je? Hoe maak jij werk werkbaarder? De scènes zijn elke keer anders door de tussenkomsten van het publiek. Ze zijn vooraf afgestemd op de werkomgeving van het publiek. De scènes worden dus net iets anders uitgevoerd voor metallo’s dan voor HR-managers uit de social profit of medewerkers in een woonzorgcentrum. Dat zorgt voor een grote herkenning. In de scènes worden situaties uitvergroot en verscherpt. Dat is leuk om naar te kijken, maar zorgt ook voor de nodige relativering, zowel van jezelf als de ander.

Cross-over tussen kunst en jouw werkplek

De acteurs laten in het improvisatiestuk bovendrijven wat écht aan de orde is als het gaat over werkbaar werk. Ontbloot en respectvol. Op een verrassende manier genereren zij, ook in een online versie, dialoog in grotere groepen. De acteurs presenteren hun interpretatie van werkbaar werk op scène. Verdiepend, verbredend, relativerend, taboedoorbrekend, ontladend en verbindend.

Volgens professor Christine Depuydt is er in cross-over projecten tussen kunst en organisaties een grote spillover op vlak van opgedane kennis en ervaring. Op basis van haar onderzoek geeft ze ook enkele aanbevelingen aan opdrachtgevers:

  • Laat toe dat het proces soms in een andere richting gaat dan oorspronkelijk gepland
  • Onvoorziene wendingen kan je gebruiken voor nieuwe inzichten, nieuwe resultaten of doelstellingen
  • Noteer tijdens het proces op regelmatige tijdstippen wat je bijleert of ervaart. Dat is gespreksstof voor achteraf.
  • Neem de tijd om te beschouwen wat het project heeft opgeleverd, wat bruikbaar is voor je dagdagelijkse praktijk

Maar vooral belangrijk: geniet van de voorstelling en participeer ten volle. Zo zal er nog weken over gesproken worden!

Meer weten en inschrijven? Langs hier!

Logo

door Brigitte Lauwers | Vomringscoördinator bij de Stichting Innovatie & Arbeid

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:
- arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
- werkbaar werk en langere loopbanen
- ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

De Stichting Innovatie & Arbeid vertrekt in haar onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan onderzoek dat elders wordt uitgevoerd. De Stichting Innovatie & Arbeid hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek. Het improvisatietheaterstuk over werkbaar werk werd gemaakt in samenwerking met INSPINAZIE in het kader van het project ‘Werkbaar werk, een brug naar het werkveld’ gesteund met middelen van WSE – Vlaanderen. Meer informatie over dit project vind je op www.werkbaarwerk.be