emotionele belasting

Geweldloos communiceren: hoe doe je dat?

 

Interacties escaleren als mensen per sé hun gelijk willen halen. Besef dat dé waarheid niet bestaat. Ieder heeft zijn kijk op de realiteit. Dit betekent niet dat je niet meer moet opkomen voor je eigen gevoelens, behoeften en visies.

Doe dat juist wel. Maar doe dit met respect en openheid voor jezelf en de ander.

 Dit model helpt je om respectvol om te gaan met verschillen en ze te overbruggen. Essentieel is dat je contact maakt met je eigen waarnemingen, gevoelens en behoeften en dat je duidelijk bent over je verwachtingen. En sta daarbij  open voor hoe de ander het ziet en ervaart.

 Stap 1. Observeer

Neem waar wat je letterlijk hoort of ziet. Voeg geen interpretaties toe. Oordeel niet. Zeg neutraal en concreet welk gedrag jouw welzijn beïnvloedt.

Geweldloos is ”Als ik je onderuitgezakt zie zitten op de bank en geen reactie van jou

krijg op mijn vraag ...” in plaats van ”Je begrijpt me niet en luistert niet”.

Stap 2. Ga na wat je gevoel is bij die observatie. 

Maak er zelf geen verhaal van en vorm geen gedachten over wat anderen doen. Zeg wat je voelt.

Geweldloos is ”…. dan voel ik me alleen” in plaats van ”Ik voel dat jij geen interesse hebt”. Dit laatste is interpretatie.

Stap 3. Neem verantwoordelijkheid voor jouw deel. 

Zeg welke behoeften aan de basis van dat gevoel liggen.

Geweldloos is ” … want ik heb nood aan jouw ondersteuning en kijk op de zaak”

 Stap 4. Formuleer je verzoek aan de ander in neutrale en positieve termen. 

Zeg wat je wil, niet wat je niet wilt. Geef de andere de ruimte om er al dan niet op in te gaan. Een verzoek is geen eis of een opdracht. Je staat per definitie open voor een 'Nee'. Geweldloos is ‘Wil je tijd maken voor mij en jouw visie geven?’  in plaats van ”Zorg dat je wat meer interesse toont”.

Tools

Basiswerk

Wil je meer weten over geweldloze communicatie? Het bekende boek 'Geweldloos communiceren' van Rosenberg is hét basiswerk. 

Link naar boek