loopbaanmogelijkheden

Levensfasebeuwst personeelsbeleid in Oost-Vlaams diversiteitscentrum ODICE

We hebben niet echt een beleid of concept rond leeftijdsbewust personeelsbeleid uitgestippeld. Er zijn een aantal maatregelen van kracht die passen binnen het concept, maar die we niet zo benoemen.

Werk-privé

We passen wel een aantal zaken toe zodat onze werknemers makkelijker een evenwicht vinden in de verhouding werk-privé. Zo voerden we een soepele vakantieregeling in waarbij alle soorten verlof bijvoorbeeld per uur opgenomen mogen worden. Ook in het uurrooster is de nodige flexibiliteit voorzien.

Een tweede uitdaging waar we voor stonden, was het thuiswerk makkelijker maken en om tijd- (en milieu) verslindende dienstverplaatsingen te vermijden. We planden om onze server zo aan te passen dat iedereen er van thuis uit aan kan.

Fysiek welzijn

We merkten op dat een aantal factoren een belangrijke rol begonnen te spelen in het welbevinden van onze medewerkers. Ze werden geconfronteerd met rugklachten, stress.

Eerst en vooral wilden we de ergonomische en fysieke omstandigheden van onze werknemers verbeteren. We kochten nieuwe bureaustoelen, een karretje voor de poetshulp en een machine om dweilen mee uit te wringen.

Loopbaan- en opleidingsmogelijkheden

Een bepaalde werknemer had ook behoefte aan een andere functie, dus moesten we zoeken naar heroriënteringmogelijkheden.

Tenslotte wilden we ook iets doen aan ons competentiemanagement en de coaching en opleiding van onze medewerkers.

We voeren hier ook een actief opleidingsbeleid. Mensen zonder A1-diploma die een administratieve of logistieke functie hebben, moeten een diplomagerichte opleiding volgen. Ze krijgen daarvoor een dag om de opleiding te kunnen volgen bovenop het educatief verlof. Zo zorgen we ervoor dat ze een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen. Zelfs dat is in het belang van de organisatie: het is beter werknemers in dienst te hebben die blijven omdat ze dat willen en niet omdat ze niet anders kunnen.

In onze aanwervingspolitiek houden we geen rekening met leeftijd. Het is voor ons geen drempel als iemand wat ouder is. Vele jaren anciënniteit remmen ons niet af.

Onze uitbreidingspolitiek rond het tijdkrediet loopt goed. We zijn hier heel open over, bijvoorbeeld als er een plaats vrijkomt. Dit is niet per se gunstig voor de organisatie zelf, maar het zorgt wel voor gelukkige werknemers.

Verandering en verantwoordelijkheid

We willen er voor zorgen dat medewerkers zich goed voelen in onze organisatie en in hun werk.

Als werkgever heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover je oudere werknemers. Ze hebben een belangrijke meerwaarde voor de organisatie omwille van hun ervaring. Hun leeftijd maakt hen anderzijds kwetsbaar op de arbeidsmarkt, waardoor hun toekomstmogelijkheden buiten de organisatie beperkter worden met de jaren.

We zitten in de integratiesector ook met een verschuiving van het basiswerk met etnisch-culturele minderheden naar een meer beleidsmatige aanpak. Dit vergt andere competenties, die liefst in één persoon te vinden zijn. Of anders in de mix van het team gezocht worden. We willen er alles aan doen om alle medewerkers aan boord te houden door te voorzien in bijkomende opleiding.

Zeker voor de oudere werknemers is dit belangrijk. Maar voor hen is het soms dan weer moeilijker om die omschakeling te maken.

Uiteraard vallen de andere medewerkers niet uit de boot in ons beleid. We breidden ons beleid rond tijdkrediet uit van 10% naar 15%. Zo kunnen 6 werknemers tegelijkertijd in tijdkrediet gaan in plaats van 4. Voor jonge ouders is dit een belangrijk initiatief.

Hoe gaan jullie in de verre of nabije toekomst jullie leeftijdsbewust personeelsbeleid vorm geven?

Op structureel niveau hebben we welzijnsoverleg opgericht. Hierin bespreekt des directeur samen met de syndicale delegatie en twee vertrouwenspersonen hoe het welzijn van onze werknemers kan verhogen. Dit is echter niet per se leeftijdsgebonden.

De raad van bestuur wil ook een stappenplan om zaken als de interne communicatie en de relaties in het team aan te pakken.

Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw – ODiCe vzw

ODiCe vzw is een autonoom provinciaal integratiecentrum voor het werkingsgebied Oost-Vlaanderen, uitgezonderd Gent. ODiCe werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin etnisch-culturele minderheden volwaardig participeren aan het maatschappelijke leven.

De kerntaken van ODiCe zijn:

  • gelijke kansen voor etnisch-culturele minderheden bevorderen
  • samenleven in diversiteit bevorderen

Grootte: 40 medewerkers in dienst, wat overeenkomt met ongeveer 28 vte’s.  Er werken 39 bedienden en één arbeider, waarvan slechts 10 voltijdse.  ODiCe voorspelt weinig groei in de organisatie.

Leeftijdspiramide (gemiddelde leeftijd): 20-29 jaar: ± 5 medewerkers  30-44 jaar: 25 medewerkers  45+: 10 medewerkers