Leeftijdsbewust personeelsbeleid in De Meander

De Meander is een voorziening voor personen met een matig of ernstig mentale of een mentaal-motorische handicap.

Waarom gingen jullie met leeftijdsbewust personeelsbeleid aan de slag?

Voor ons is leeftijdsbewust personeelsbeleid een garantie voor continuïteit. Daarom kijken we continu door de bril van leeftijdsbewust personeelsbeleid en hebben we het thema opgenomen in ons strategisch beleidsplan.

 • We stelden bij het personeel een aantal problemen vast die te maken hadden met leeftijd. We merkten een grote afwezigheid bij onze onderhoudsdames, waarvan de meeste tussen de 50 en de 60 jaar oud zijn. De oorzaak van hun afwezigheid situeerde zich op twee vlakken.
  • 1. Door hun leeftijd hebben ze veel extra vrije dagen.
  • 2. Het ziekteverzuim lag veel hoger dan bij andere functies. De redenen voor het ziekteverzuim bleken vooral lichamelijk van aard: pijnlijke polsen, ellebogen,...
 • Hiernaast staan we voor het feit dat het hoofd van de administratie en de verantwoordelijke voor de lonen, elk met een pak ervaring, over 2 jaar tegelijkertijd met pensioen gaan.
 • Bij onze opvoeders ligt het probleem meer bij de druk die de combinatie van flexibele werkuren, weekend- en nachtwerk en moeilijke leefgroepen met zich meebrengt. Bovendien worden onze bewoners ook ouder en verzwaart dit de fysieke last bij de opvoeders.

Wat hebben jullie ondernomen?

Medewerkers zijn het middel waarmee je als organisatie je doelstellingen realiseert. ‘Verzorg’ dit menselijk kapitaal. Zorgen voor menselijk kapitaal is zorgen dat je organisatie blijft bollen.

We besloten dat het tijd was om hulp in te schakelen.

Encare Prevent onderzocht ons poetsmateriaal. We werkten nog met dweil en aftrekker. Zeer belastend voor ons poetspersoneel uiteraard. Daarnaast zijn niet alle vloeren heel makkelijk te poetsen. Hierbij komt dat bewoners zelf niet veel aan de schoonmaak deelnemen. Daardoor moeten de poetsvrouwen ook basistaken op zich nemen.

Met de resultaten van het onderzoek trokken we naar het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Die stonden heel positief tegenover onze plannen.

Investeringen

We hebben dan direct nieuw ergonomisch verantwoord poetsmateriaal gekocht. De onderhoudsdames kregen daar een opleiding bij. We zijn ook van plan om onze bewoners tot meer zelfredzaamheid te stimuleren. En in het vervolg gebruiken we bij verbouwingen onderhoudsvriendelijk materiaal. Zoals hangtoiletten. Dat is veel makkelijker proper te houden.

Vroeger stonden de baden hier op de grond. Maar oudere bewoners worden strammer, komen moeilijker in en uit bad, … Het baden werd alsmaar zwaarder. Daarom hebben we op alle locaties hoog-laag baden geïnstalleerd. Zo blijven de ruggen van de opvoeders gespaard.

Dit dossier dienden we trouwens ook in bij het Ervaringsfonds. Hun financiële investeringen helpen je de drempel over naar de investeringen die je zelf nog moet doen.

Een nieuwe tijdelijke functie

Dan hadden we nog die twee ervaren werknemers van dezelfde dienst die tegelijkertijd met pensioen gingen. Die mensen hebben samen een schat aan ervaring. Ze op hetzelfde moment vervangen, hield in dat er heel veel kennis en informatie verloren ging.

Om dit te vermijden creëerden we een tijdelijke functie van adjunct-administratie. Twee jaar lang zal de adjunct ingewijd worden in het vak. Daarbij gaat er zowel aandacht naar leidinggevende vaardigheden als naar vakinhoudelijke kennis.

Aangepaste functies

Voor opvoeders ouder dan 50 jaar voorzien we al jaren ‘veilige havens’. Zij krijgen dan voorrang bij de overstap naar relaxte leefgroepen. Dat zijn leefgroepen waar bewoners met een hoger niveau verblijven en waar de zorgvraag lager is.

De deeltijdse functie “dagbesteding licht industrieel werk” wordt voorbehouden voor een oudere werknemer. Dit betekent vaste uren en geen weekendwerk meer. Ook mensen met jonge kinderen willen graag zo’n functie. Maar voor ons is het een manier om goede oudere krachten hier te houden.

De Meander

De Meander is een voorziening voor personen met een matig of ernstig mentale of een mentaal-motorische handicap. De Meander beschikt over een internaat voor 13-21 jarigen, een tehuis voor niet-werkenden en een dienst beschermd wonen.

Meander wil iedere bewoner maximale kansen geven tot een optimale ontplooiing. Met als doel hen aan zoveel mogelijk aspecten van het leven te kunnen laten deelnemen. Centraal daarbij is dat elke persoon met een handicap zich gelukkig kan voelen. 

Regio: Dilsen-Stokkem, Limburg

Grootte: 152 werknemers, samen goed voor 109,9 voltijds equivalenten

Leeftijdspiramide (gemiddelde leeftijd):

 • directie: 46 jaar
 • kader: 44,5 jaar
 • directe zorg: 38 jaar
 • indirecte zorg 42,5 jaar

Op 1 januari 2007 waren er 68 werknemers ouder dan 45. Op 1 januari 2012 zullen dat er waarschijnlijk 79 zijn.