de collega’s

Wat zijn de speerpunten van jullie personeelsbeleid?

Eerst en vooral hechten we veel belang aan flexibiliteit. Dit uit zich op verschillende manieren. Als een werknemer vraagt om deeltijds te werken, wordt daar binnen drie maanden op ingegaan. Onze eigen werknemers hebben steeds voorrang om intern te solliciteren voor een andere job. Wil een werknemer zijn werk een tijd onderbreken om daarna terug te komen, kan dat voor ons.

Hiernaast staat zorg dragen voor onze werknemers centraal. Dit doen we onder andere door middel van een pensioenspaarplan en het toekennen van leeftijdsverlof aan werknemers die niet in aanmerking komen voor ADV-dagen. We hebben ook iemand in dienst die fulltime bezig is met personeelsbegeleiding. Iedere medewerker die het gevoel heeft vast te lopen op persoonlijk vlak of in de werksituatie, waardoor hij of zij gehinderd wordt zijn werk degelijk uit te voeren, kan een beroep doen op de ‘personeelsbegeleiding’. We dragen ook zorg voor zieke werknemers. Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor kleine attenties als een bloemenruiker, die bij een langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval aan huis wordt bezorgd.

Speelt het element leeftijd een specifieke rol in bepaalde acties?

Op zich richt die flexibiliteit en het zorg dragen voor werknemers zich niet specifiek op bepaalde (leeftijds)groepen. Toch richten we ons voor sommige acties wel op mensen die in een bepaalde levensfase zitten. Op 1 januari ‘06 werd naast het ziekenhuis door de vzw André Dumont het kinderdagverblijf ‘Wombat’ geopend. Bij de opstart heeft het ZOL via financiële middelen flexibele openingsuren ondersteund. Sinds de zomer ’09  bieden we kinderopvang aan tijdens de maanden juli en augustus.

Dit initiatief past binnen het project ‘gezinsvriendelijke diensten in ondernemingen’ dat de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Minister Van Brempt lanceerde. De kinderopvang zal georganiseerd worden in samenwerking met Stekelbees, een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang.

Verder krijgt elke 59-plusser de kans om binnen zijn werkuren deel te nemen aan een cursus ‘voorbereiding op pensioen’. Over zes dagen gespreid, komen dan thema’s aan bod als de financieel-economische aspecten van pensioen, pensioenwetgeving, omgaan met veranderingen, ouderen en de samenleving. We merken dat zowat alle werknemers die hiervoor uitgenodigd worden, ook effectief deelnemen.

We organiseren ook elk jaar een sinterklaasfeest, waar natuurlijk vooral mensen met kinderen en kleinkinderen op intekenen.

Merken jullie een verschil in houding tussen jongeren en ouderen?

Ja, toch wel. In het algemeen stellen we vast dat jongeren weliswaar heel hard werken, maar ook momentaner zijn. Ze komen naar het werk om te werken en willen geld verdienen voor projecten waar ze mee bezig zijn, zoals een huis of een reis. Ouderen zijn over het algemeen meer gebonden aan de werkgever.

We geloven in een goede mix jong-oud.

We hebben ooit een team gehad met alleen oudere werknemers. Zij werkten op een bepaalde afdeling omdat het werk daar toen minder belastend was. Er was geen uitwisseling meer tussen jong en oud. We hebben ook een team waar alleen maar jonge vrouwen werken. En ook dat geeft problemen, zoals heel veel vrouwen die op hetzelfde moment in moederschapsrust gaan.

Zien jullie nu nog andere uitdagingen?

We doen al ontzettend veel voor onze werknemers, maar werkpunten zijn er altijd. Zo moeten we eens nadenken over een manier om expertise niet verloren te laten gaan. En hoe het peterschapssysteem beter uit te bouwen. Er is ook een trend naar langere loopbanen. Dit maakt dat we meer en meer te maken krijgen met medewerkers die omwille van ziekte of een ongeval beperkingen hebben of heringeschakeld moeten worden op de werkvloer. De verdere uitbouw van een (dis)abilitymanagement is dus zeker een uitdaging voor de toekomst.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg

De kwaliteit van onze zorgverlening staat voorop in het ZOL. Wij bieden ambulante en gehospitaliseerde patiënten permanent geïntegreerde medische en paramedische zorg van hoog niveau, zowel op menselijk, wetenschappelijk als op technologisch gebied. Deze zorg komt tot stand dankzij de deskundige interactie tussen het verpleegkundig, medisch, paramedisch, technisch, pastoraal, verzorgend, logistiek en administratief personeel.

Regio: Oost-Limburg

Grootte: 2654 werknemers

Leeftijdspiramide:

18-29 jaar     18,69 procent

30-39 jaar     27,84 procent

40-49 jaar     31,61 procent

50-55 jaar     14,36 procent

56-plus          7,5 procent