Checklist telewerk

Wil je weten of telewerk mogelijk zou zijn voor jou of (bepaalde) medewerkers in je organisatie? Download hier een handige checklist

Download file
De collega's werken thuis.

Boekentip: de collega’s werken thuis van Frank Van Massenhove

Link naar boek
Brochure 'Privacy op de werkvloer'

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schreef deze brochure met adviezen over privacy op de werkvloer.

Download file
Rapport 'Pendelen en werkbaar werk'

De Stichting Innovatie en Arbeid analyseerde in 2018 de invloed van lange pendeltijden op het welzijn en het functioneren van de medewerkers. De resultaten van deze analyse vind je terug in dit rapport.

Download file
Leidraad functioneringsgesprekken

Wil je starten met functioneringsgesprekken, maar is er nog geen leidraad aanwezig? Of een idee welke vragen te stellen? Doe hier de nodige inspiratie op.

Download file
Juridische spelregels onthaalbeleid

Het voorzien van een onthaal voor nieuwe medewerkers is verplicht. De juridische spelregels hierover vind je terug in dit document.

Download file
Leidraad voor het opstellen van een onthaalbrochure

Wil je een onthaalbrochure uitwerken voor nieuwe medewerkers? Deze leidraad helpt je op weg.

Download file
Bescherming van persoonsgegevens in België Download file
Naar een cartografie van condities voor werkplekleren in arbeidsorganisaties in Vlaanderen

Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Regering, 2008, door Baert H., Clauwaert I. & Van Bree L.

Download file
Leidraad kwaliteitsvol werkplekleren Download file
Nota efficiënt en leuk vergaderen

Een nota van De Ambrassade waarin er achtergrondinformatie en praktische tips worden aangereikt over hoe je tof en efficiënt kan vergaderen.

Download file
Een checklist voor efficiënt te vergaderen Download file
Eindrapport Werkbaar Werk

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren. Een kwalitatief onderzoek naar Werkbaar werk

Download file
Talenten in beeld

Niet geheel duidelijk wat je talenten zijn? Deze tools helpen je op weg:


Download file
Leidraad voor een talentgericht interview

Wil je als leidinggevende of organisatie aan de slag met een talentgericht interview? Maak gebruik van de leidraad.

Download file
Talententrotter

Uw gids doorheen het competentielandschap.

Download file
Het werkplezierspel

Met het werkplezierspel ga je in dialoog over waar jij warm van wordt op het werk. Je werkplezier hangt samen met jouw werkmotieven en gedrag en het gedrag van anderen.

OCAI: Organisational Culture Assessment Instrument Download file
Werkbaar werk voor leidinggevenden

De Stichting Innovatie & Arbeid vuurde de Werkbaarheidsmonitor (2013) op leidinggevenden af. Hier vind je het rapport.

Download file
DM@work - Disabilty management in de gezondheids- en welzijnssector

In dit handboek vind je meer informatie over het opzetten van een integratiebeleid.

Download file
Peter/meterschap - Competenties van de ideale peter of meter

In dit document wordt er een oplijsting gemaakt van de competenties waarover een peter of meter idealiter beschikt.

Download file
Checklist opstart peter- en meterschap

Wil je peterschap projectmatig lanceren binnen je eigen organisatie? Volg dan deze leidraad.

Download file
Een checklist voor peters en meters

Deze checklist is uw belangrijkste leidraad tijdens uw peterschap/meterschap. Ze geeft u een duidelijk overzicht van welke informatie uw nieuwe collega van u moet krijgen.

Download file
Onthaalchecklist - Een checklist om het onthaaltraject op te volgen

Om de introductie van een nieuwe medewerker in goede banen te leiden, kan het nuttig zijn om een overzicht bij te houden van wie voor wat op welk ogenblik verantwoordelijk is tijdens de onthaalperiode. Een checklist zorgt ervoor dat niets wordt vergeten of kan voorkomen dat bepaalde zaken dubbel worden gedaan.

Download file
De onthaalprocedure en de onthaalchecklist

Een onthaalperiode bestaat uit veel facetten. Zowel de nieuwe medewerkers, als de peter of meter, en de leidinggevende hebben hier ieder hun rol in te spelen. Om het overzicht te bewaren, is het handig om een onthaalchecklist uit te werken. Wij geven je alvast een leidraad hiervoor mee.

Download file
Checklist diversiteit - Maak zelf een analyse van je personeelsbeleid

HR-wijs maakte een diversiteitschecklist voor social profit organisaties.

Download file
Interesse in het verloop in de socioculturele sector?

Bekijk hier een onderzoeksrapport dat de kenmerken en determinanten ervan in kaart bracht.

Download file
Een stappenplan voor het opstellen van vacatures

Stel je vacatures goed op. Bekijk hier het stappenplan van Diversity Remix.

Download file
Checklist voor een leesbare vacature

Moet het sneller? Bekijk hier de checklist voor een leesbare vacature.

Download file
Dienend leiding geven - Roeland Brouckaert

Leestip! Dit werkboek bevat tal van sprekende praktijkvoorbeelden, inspirerende quotes en methodieken, en allerlei denk- en doe-opdrachten. Verder wordt er verwezen naar gratis (online) vragenlijsten, tests en tools die getoetst zijn aan een jarenlange praktijkervaring, waar je morgen mee aan de slag kan. Een heldere en werkbare methode om mee aan de slag te gaan, met het natuurlijke leiderschap binnen de wolvenroedel als inspiratiebron. Geen hoogdravende modellen, maar bruikbare guidelines om te komen tot jouw eigen best place to work!

Link naar boek
Koerskaart

Met deze Koerskaart ga je met elkaar in dialoog over werk en toekomst, door je wensen en behoeften met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen.

Download file
Situationeel leiding geven - Paul Hersey

Leestip! Situationeel leidinggeven biedt een praktijkgericht model voor leidinggevenden die zich afvragen hoe ze het beste uit hun medewerkers kunnen halen. Door te kijken naar het competentieniveau van de individuele medewerker en daarop je stijl van leidinggeven aan te passen, bied je iedereen de ondersteuning, sturing of aanmoediging die hij nodig heeft. Zo help je je medewerkers zich te ontwikkelen en te blijven gro

Link naar boek
Gesprekswijzer chronische aandoening en werk

Vergemakkelijk met deze gesprekswijzer een verzuimgesprek of gesprek over een chronische aandoening.

Download file
De jeugd is tegenwoordig - Pedro De Bruyckere & Bart Smits

Leestip! Dit boek geeft een herkenbaar en correct beeld van de jeugd van nu. De schrijvers gaan in op allerlei mythes over jongeren en nuanceren of ontkrachten ze. 

Link naar boek
Een boek over remotie

Bekijk het boek ‘Remotie. Een stap terug is een stap vooruit’ van Tanja Verheyen en Bob Vermeir. Hierin staan getuigenissen rond remotie en heel wat nuttige informatie voor 

  • een medewerker die remotie overwegen of meemaken
  • werkgevers
Link naar boek
Knipperlichtmeter

De knipperlichtmeter geeft een duidelijk beeld van de fysieke en emotionele werkbelasting van verzorgende. Deze tool is specifiek ontwikkeld voor oudere werknemers. Uit de praktijk blijft dat de knipperlichtmeter een handige tool is voor alle werknemers.

Download file
Draaiboek en leidraad

Voor de sociale economie werden een draaiboek en een leidraad voor het POP-gesprek ontwikkeld.

Download file
Stageboek verpleegkunde

Het 'Stageboek verpleegkunde - Inspiratie voor studenten, werkveld en onderwijs' door Lon Holtzer geeft een kader en praktische handvaten om van elke stage een groeimoment te maken. 

Link naar boek
De vergaderdobbelsteen

Download de Vergaderdobbelsteen van Klasse en pak je vergaderergernissen op een speelse manier aan. Plooien en gooien!

Download file
Discriminatie herkennen

Ontdek hoe je discriminatie kan herkennen, want het kan subtiel aanwezig zijn in de organisatie.

Download file
Tips voor nachtwerkers

Idewe bracht een brochure uit met tips voor nachtwerkers.

Download file
Nachtarbeidsreglementering

Meer weten? De brochure ‘wegwijs in de nachtarbeidsreglementering en de vermindering van ongemakken’ van FOD WASO helpt je verder op weg.

Download file
Inzetbaarheidsmatrix

De basis van job- en taakrotatie is een goed doordacht rotatiesysteem. Een inzetbaarheidsmatrix helpt je op weg.

Download file
leidraad

Deze een leidraad voor loopbaangesprekken draait rond drie invalshoeken: autonomie, verbinding en competentie. Meer weten over het project ‘Langer werken’? Surf naar www.langerwerken.be

Download file
Gemaakte afspraken bondig vastleggen

Deze template geeft weer hoe je gemaakte afspraken op een bondige manier kan vastleggen.

Download file
Effecten van het nieuwe werken

Je inlezen? De Stichting Innovatie en Arbeid, , peilde in haar laatste werkbaarheidsmonitor naar de effecten van het nieuwe werken op werkbaarheid. Hier vind je de resultaten van hun onderzoek terug.

Download file
Loopbaanwerkboek

Vind een antwoord op je loopbaanvragen via het ‘Loopbaanwerkboek’ van de Vlaamse Overheid.

Download file
Duurzaam loopbaanbeleid

Wil je als organisatie een loopbaanbeleid uitwerken? Maak gebruik van de leidraad  ‘Op weg naar een duurzaam loopbaanbeleid’.

Download file
Poster met tips over emotionele belasting

Hang deze poster met al wat tips over emotionele belasting op in je organisatie. Maak zo je collega's en organisatie warm op hun werkbaarheidsproblemen aan te pakken. Meer informatie over deze campagne?

Download file
Iedereen content

In zijn boek Iedereen content’ geeft Lou Van Beirendonck meer toelichting over de integrale benadering van competentiemanagement en talentbeleid.

Link naar boek
Vuurwerkt

Vuurwerkt, met talent toekomst maken bevat allerlei praktische tips, oefeningen, schema’s en praktische hulpmiddelen om met talentbeleid in de organisatie aan de slag te gaan.

Link naar boek
De generatiescan

Benieuwd naar de generatiediversiteit op jouw werkvloer? Doe de generatiescan.

Download file
Actiemap balans

Aan de slag met levensfasebewust personeelsbeleid? De actiemap ‘Balans’ zorgt zeker voor de nodige inspiratie. 

Download file
Het grotere kader

Het boek 'Reinventing Organizations' (ook de titel van de Nederlandstalige versie) van Frederic Laloux kadert moderne organisaties, het tijdperk en de gevolgen voor management, medewerkers en klanten. Het biedt antwoorden op de vragen 'Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk?', 'Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn?'', en 'Wat kan je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken?'

Er zijn twee versies van het boek: een beknopte en een uitgebreide.

Link naar boek
Een metafoor om mee te werken

Organisaties werken steeds vaker met zelfsturende teams. Daarover gaat 'De bijenherder' van Rini van Solingen. Managers moeten die transformatie vaak zelf in gang zetten en begeleiden, maar hebben geen idee wat hun leiderschap nog inhoudt ná die overgang. En als ze zelf niet meeveranderen, vormen ze eerder een obstakel dan een motiverende factor. 

Een boek dat heel vlot leest, maar waarbij de boodschap echt binnenkomt. Een metafoor om telkens naar terug te grijpen.

Link naar boek
Aan de slag met rolduidelijkheid

Hier vind je een gepreksleidraad en een rollenmatrix om aan de slag te gaan met rolduidelijkheid.

Download file
Infographic werkbaar werk in de social profit

Bekijk hier een afdrukbare infographic met de laatste werkbaarheidscijfers van de werkbaarheidsmonitor door VIVO.

Download file
De 5 frustraties van teamwork

Het boek De vijf frustraties van teamwork van Lencioni is een aanrader. Hier vind je alvast een korte samenvatting.

Download file
Hoera een conflict!

Waar wordt samengewerkt, ontstaan conflicten. En dat is goed, want conflicten kunnen cruciaal zijn in de ontwikkeling van een team. Echt samenwerken lukt namelijk alleen wanneer teams hun conflicten op de juiste manier weten te hanteren.
Het boek 'Hoera een conflict' van Kloppenburg en van der Schoor helpt leidinggevenden op een andere manier naar conflict kijken. 

Je voorkomt escalatie en plukt de vruchten van conflict!

Link naar boek
Praktische gids

In het boek 'Conflictbemiddeling op het werk. Praktische gids voor managers en hr-professionals' van Peeters en Larik kijk je mee over de schouder van een bemiddelaar in een aantal cases. Laat je inspireren door de vele praktische tips voor elke HR-professional en manager.

Link naar boek
Handleiding voor conflicten, problemen en agressie

Heb je op het werk te maken met problemen, conflicten of agressie? Het boek 'Omgaan met problemen, conflicten en agressie' van Pijs 
is en praktische compacte handleiding met veel herkenbare voorbeelden én opdrachten en oefeningen. 

Link naar boek
Met elementaire en recente wetenschappelijke inzichten aan de slag

In het boek Conflictmanagement van Euwema en Giebels worden elementaire en recente wetenschappelijke inzichten op een praktische en herkenbare wijze beschreven. Je vindt er ook praktische strategieën en interventies om conflicten het hoofd te bieden.

Link naar boek
Agressiebeleid

Het boek 'Maak tijd voor je agressiebeleid' van Icoba helpt je als organisatie om een agressiebeleid op poten te zetten.

Hoe begin je daar nu aan? Enkele geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies volstaan niet. Pas als agressie beheersen een duidelijke beleidskeuze is, bereik je blijvend effect.


Link naar boek
Levensfasebewust personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap.

Implementatie van leeftijdsbewust personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap (2009)

In het project 'Leeftijdsbewust Personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap’ implementeerden 13 beschutte werkplaatsen een leeftijdsbewust personeelsbeleid in de ruime zin. Je leest hun ervaringen in deze brochure.

Download file
Levensfasebewust personeelsbeleid voor mensen met een arbeidshandicap

Implementatie van leeftijdsbewust personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap (2009)

In het project 'Leeftijdsbewust Personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap’ implementeerden 13 beschutte werkplaatsen een leeftijdsbewust personeelsbeleid in de ruime zin.Je leest hun ervaringen in deze brochure.

Download file
Cultuursensitieve zorg

VIVO ontwikkelde trefpunt odi, een digitaal platform met heel wat info over cultuursensitieve zorg.


Divers cliënteel

Het boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie' zet leidinggevenden uit zorg en welzijn op weg zet in het uitwerken van een beleid rond cultuursensitieve zorg.

Link naar boek
Discriminatie van personeel?

Met 'Cliënt of koning' kunnen organisaties uit de gezinszorg aan de slag wanneer cliënten hun medewerkers met een migratieachtergrond discrimineren.

Download file
Succesverhalen uit de ouderenzorg

Woonzorgnet Dijleland verzamelde mooie getuigenissen uit de woonzorgcentra. Een mooi voorbeeld van successen vieren.

Download file
Basiswerk

Wil je meer weten over geweldloze communicatie? Het bekende boek 'Geweldloos communiceren' van Rosenberg is hét basiswerk. 

Link naar boek
Kiezen is winnen

Het boek 'Kiezen is winnen - Een kompas voor keuzes in de zorg' van Yvonne Denier, Lieve Dhaene en Peter Degadt biedt wel een methodiek, een kompas voor iedereen die keuzes maakt in de gezondheidszorg: beleidsmakers, professionals uit zorg en welzijn, bestuurders en directieleden van zorgorganisaties. 

Want kiezen in de gezondheidszorg moeten we hoe dan ook. Kiezen zonder houvast geeft (morele) stress. Altijd knaagt de vraag: heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Dit boek biedt dat noodzakelijke houvast.

Link naar boek
Iedereen wil veranderen!

Een erg goed boek om veranderingen zo goed mogelijk vorm te geven is 'Iedereen wil veranderen' van Tomas Wallaert. Het staat vol voorbeelden en biedt een handig schema om valkuilen te vermijden én te kijken waar het misliep. Zo kan je je verandertraject opvolgen en op tijd bijsturen.

Link naar boek
Een boek vol voorbeelden

In het boek Slimmer zorgen voor morgen van Benny Corvers en Geert Van Hootegem vind je veel voorbeelden uit de zorg.

Link naar boek
Een goede start

Het boek Anders organiseren & beter werken van Geert Van Hootegem, Pierre van Amelsvoort, Gert Van Beek en Rik Huys zet je op weg met de beginselen van innovatieve arbeidsorganisatie.

Link naar boek
Advies Hoge Gezondheidsraad Burn-out

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) geeft in dit advies een definitie van het begrip burn-out, doet aanbevelingen in verband met

- de identificatie en behandeling ervan 

-de behoefte aan opleiding en het competentieprofiel van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die deze werkenden met werkgerelateerde problemen zullen begeleiden

Download file
E-mailstress?

Je opent je inbox en de moed zakt je in de schoenen? Het principe van zero-inbox kan je helpen. Lees hier hoe je in tien stappen naar inbox zero gaat.

Download file
Mijn loopbaanwerkboek

Dit loopbaanwerkboek is bedoeld voor iedereen die werk wil maken van zijn loopbaan en op zoek is naar geschikte instrumenten om hierbij te helpen. Dit werkboek biedt je de nodige inzichten, handvaten, concrete oefeningen en refl ectiepunten op weg naar je bestemming. In dit boek laten we je nadenken over wat je sterke punten zijn, wat je werkelijk wil en hoe je dit kan bereiken. Zo zal je een actieplan opstellen waardoor je de moed krijgt de sprong te wagen en je droom te laten uitkomen.

Download file
De leeftijdsspiegel

De leeftijdsspiegel bestaat uit 23 vragen. Die geven je een beeld van hoever je organisatie staat inzake leeftijdsbewust beleid. Daarnaast geeft hij suggesties over waar je als organisatie mee aan de slag kan. Zowel de werkgever als (een vertegenwoordiger van) werknemers dienen de vragenlijst in te vullen. Daarna spiegelen zij hun antwoorden aan elkaar. Het resultaat is een rijk beeld van de stand van zaken. 

Download file
Brochure met praktisch advies

De brochure ‘Praktische adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van een levensfasegericht personeelsbeleid’ gaat in het derde hoofdstuk uitgebreid in op hoe je organisatie te analyseren op vlak van bijvoorbeeld cultuur, managementstijl, strategie en structuur. Je vindt er een heleboel ‘toetsvragen’.

Download file
Hulpmiddelen voor inzicht in ouder worden op het werk

Bekijk de brochure 'hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in het ouder worden op het werk' van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze brochure geeft informatie rond een aantal aandachtspunten bij ouder wordende medewerkers.

Download file
Hulpmiddelen voor inzicht in ouder worden op het werk

Bekijk hier deel II

Download file
Verzuimcijfers berekenen

Bekijk hier hoe je de belangrijkste verzuimcijfers berekent: 

  • Het verzuimpercentage
  • De meldingsfrequentie
  • De gemiddelde ziekteduur
  • De Bradford Factor
Download file
Oefeningen

Icoba ontwikkelde tal van oefeningen die je helpen bij het ontdekken van je eigen grenzen en die van je collega’s ten aanzien van lastig gedrag en agressie. Bepaalde oefeningen helpen bij het bepalen van een gezamenlijke team- of organisatiegrens. Neem een kijkje in de toolbox en meer specifiek naar de prikkeldraadoefening XL.

Download file
Leestip

Als leidinggevende krijg je zeker inzicht in de principes van resultaatgericht werken door het boek  'De bijenherder - Leiding geven aan zelfsturende teams, hoe doe je dat?'

Link naar boek
Theoretisch kader

Zoek je een stevige theoretische basis? In het boek Bouwstenen voor High Impact Learning wordt een nieuw model geschetst voor toekomstig leren en opleiden. Hierbij worden inzichten gebruikt over de impact van écht willen leren. Naast de zeven bouwtenen van het High Impact Learning-model krijg je inzicht in de noodzakelijke contextfactoren zoals een ander toezicht, minder controle en de professionaliteit van trainers en docenten en de organisatie.

Link naar boek
Gespreksleidraad

Vokans maakte een gespreksleidraad op rond energiegevers en energiegevers.

Download file
info en reflectie-oefeningen

Femma stelde een bundel op met informatie en reflectie-oefeningen rond zelfzorg.

Download file
Zorgverlener, zorg voor jezelf

De bundel Zorgverlener, zorg voor jezelf  van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods is een bundel met reflectie-oefeningen om alleen, of met je collega’s aan de slag te gaan rond zelfzorg.

Download file
IAO en de syndicale strategie

De map ‘werken in een innovatieve arbeidsorganisatie – basis voor een syndicale strategie’ biedt een heleboel handige tips en tools voor vakbondsvertegenwoordigers.

Download file
Uitgebreide brochure: risico-analyse en actieplan

Gebruik de brochure ' Stress op het werk: risicofactoren, evaluatie en preventie' van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  De uitvoering van een risicoanalyse is een eerste stap, maar uit een evaluatie van blijkt dat bedrijven en sectoren moeilijk de weg vinden naar het implementeren van een stressactieplan. In deze brochure wordt één methode binnen de participatieve benadering van de risicoanalyse toegelicht, die trouwens niet als een standaardrecept gezien mag worden. De brochure definieert de begrippen stress en stress op het werk en geeft een overzicht van de verklarende modellen voor het ontstaan van werkstress en van de evaluatiemethoden. Daarnaast komen ook de organisatieverandering en de levenskwaliteit van de werknemers aan bod.

Doelgroep : werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneesheren

Download file
Leiding geven en werkbaar werk

Een werkbare job of niet? Veel hangt af van de leiderschapsstijl van de directe leidinggevende. Dit rapport geeft cijfers uit over de werkbaarheid van leidinggevende jobs en de impact die een leider heeft op de jobkwaliteit van medewerkers in Vlaanderen. (Werkbaarheidsmonitor meting 2016).

Download file
Voorbeeldbrief

Een voorbeeldbrief van ‘zet je leven weer op de rails’ - praktijk voor verlies- en rouwverwerking. Soms moet je jouw leidinggevende overtuigen van je behoefte aan meer begrip, voor minder werkdruk en meer tijd. Vind je geen woorden om je situatie te beschrijven? Deze voorbeeldbrief kan je helpen.

Download file
Rouw: een brochure

Een brochure die patiënten informeert over rouw. Over het moment waarop het verlies doordringt, over de veelheid aan gevoelens en hoe je na een verlies verder kan leven. Over welke signalen wijzen op een dysfunctionele rouw en bij welke diensten je terecht kan met vragen.

Download file
Rouwprotocol

Hoe kan een rouwprotocol in jouw organisatie er uitzien? Verwerk de tips voor collega’s en leidinggevenden. Laat je inspireren door voorbeeldprotocollen. Maak een op maat met deze kapstok in 9 punten:

Download file
Voorbeeldprotocol

Voorbeeldprotocol van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding:

Download file
Handreiking

Rouwen op het werk. Inzichten, tips en handvatten voor werkgevers en collega’s. Een handreiking opgesteld door een uitvaartorganisatie.

Download file
Boekentip

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet: Helpen bij verlies en verdriet: een gids voor het gezin en de hulpverlener. Manu Keirse.

Link naar boek
Rouw werk: boek

Dit uitzonderlijke en troostrijke boek leert ons leven met, en leren van, een groot verlies: Julia Samuel - Rouwwerk. Liefde, verlies en verder leven.

Link naar boek
Doodgeboorte en zwangerschapsafbreking

Stille baby’s is een zeer informatief en toegankelijk boek voor ouders die een dergelijk intens trieste ervaring hebben meegemaakt. Ook belangrijke literatuur voor hulpverleners bij deze situaties. 

Christine Geerinck-Vercammen - Stille baby's Rouwverwerking bij doodgeboorte & zwangerschapsafbreking

Link naar boek
Het DNA van rouw

Een eigentijdse handleiding voor het omgaan met rouw en rouwenden. Door Gerke Verthriest en Johan Maes .

Link naar boek
BAT - Burnout Assessment Tool

De Burnout Assessment Tool (of kortweg BAT) is het resultaat van een driejarig onderzoeksproject van KU Leuven. Deze wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst laat toe om snel én in 1 oogopslag het risico op burn-out te bepalen.

Meteen aan de slag? Doe hier de sneltest (via de website van De Standaard).

Bron: Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport.

Download file