Pantoffelhelden: 4 randvoorwaarden voor werkbaar telewerk


In het werkbaarheidsonderzoek van Vivo vroegen we medewerkers hoe zij telewerk en thuiswerkzien. De antwoorden waren vaak erg verrassend. Ook hier weer blijkt dat niet elke medewerker dezelfde behoeftes heeft, maar er toch een aantal wetmatigheden bestaan om het werkbaar te houden.

Is het voor medewerkers mogelijk te telewerken, dan vinden ze dat het

Randvoorwaarde 1: Ook al mag het, niet iedereen doet het: vrijheid om al dan niet te kiezen voor telewerk.

Niet alle medewerkers kiezen er voor om effectief te telewerken, ook al hebben ze de mogelijkheid. Aangezien concentratie thuis niet voor iedereen evident is, en dit ook samenhangt met het type taak, doen sommigen het gewoon niet. Voor anderen is dan weer exact het omgekeerde het geval. Medewerkers uit landschapsbureaus kunnen het bijvoorbeeld verademend vinden om een volledige dag ongestoord thuis te werken. Opvallend is dat medewerkers zelf aanvoelen wanneer de concentratie thuis minder is, en er dan voor kiezen om het niet te doen.

Een andere reden om niet te telewerken is de behoefte aan contact met collega’s.

Andere medewerkers zien dan weer een andere keerzijde: telewerken doet de grens tussen werk-privé vervagen en het afbakenen van het werk kan moeilijker worden.

Randvoorwaarde 2: Maak duidelijke vergader- en contactafspraken

Het contact met collega's is erg belangrijk. Niet in het minst om inhoudelijk goed samen te kunnen werken, maar ook voor de belangrijke informele babbel. Als collega's op verschillende momenten telewerken en velen deeltijds werken, wordt inplannen van vergaderingen te moeilijk. Spreek af hoe jullie er voor zorgen dat er toch voldoende contactmogelijkheden zijn tussen collega's.

Randvoorwaarde 3: Maak duidelijke afspraken over tijdsadministratie en hoe vaak thuiswerk kan

In heel wat organisaties is het voor medewerkers niet duidelijk hoe ze moeten omgaan met de tijd die ze thuis werken. Uit de bevraging bleek dat medewerkers hierdoor een onrealistisch communiceren naar hun organisatie hoeveel werk ze thuis verzetten. Duidelijke afspraken zorgen er voor dat medewerker zich zekerder voelen en gelijk worden behandeld.

"Op zich zijn hier weinig of geen afspraken rond. We doen maar wat: zorg dat je werk gedaan wordt en zorg dat je niet te veel overuren maakt. We hebben hier vooral veel zelf in handen. Ik probeer hierin duidelijk te communiceren. Meer duidelijkheid rond thuiswerk zou het wel makkelijker, aanvaardbaarder en eenvoudiger kunnen maken."
(vrouw, 27j., socioculturele sector)

"Het is in mijn huidige job zeker te doen om van thuis uit te werken. Ik doe dit soms,
maar ik schrijf dan nooit mijn uren op Ik denk dat dit wel bespreekbaar is, maar naar
ik van collega's hoor hebben ze dit niet graag, dus ik vraag er ook niet om."

(vrouw, 57j., gehandicaptenzorg)

Randvoorwaarde 4: Verwacht enkel wat technisch mogelijk is

Op vlak van techniek en materiaal zijn problemen vaker gewoonte dan uitzondering. Als er thuis, of op verplaatsing wordt gewerkt speelt dit een belangrijke rol. Zorg er als organisatie voor dat medewerkers tools en knowhow hebben, en stem de verwachtingen rond communicatie en taakinhoud op de mogelijkheden hiervan af. Doe je dit niet, dan kan je rekenen op frustraties en eenslechtere kwaliteit van het geleverde werk.

Logo

door Laurence de Mûelenaere | Projectbeheerder Werkbaar Werk bij VIVO

Laurence werkte van 2013 tot 2018 bij VIVO. Daar was haar eerste opdracht het onderzoek naar de beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren. Dit was een grootschalig kwalitatief onderzoek, als aanvulling op de werkbaarheidsmonitor. Ze onderzocht hoe medewerkers hun werkbaarheid zelf ervaren en wat ze zelf zien als belemmerend of helpend in hun werk. Werkbaar werk is sindsdien haar stokpaardje.

  • Ze ontwikkelde met de hulp van haar collega's en een stuurgroep deze website.
  • Ze begeleidde lerende netwerken rond ‘werkbaar leiding geven’ voor leidinggevenden uit de sector.
  • Ze sprak regelmatig over dit thema op studiedagen of vormingen. Ondertussen heeft ze de zorg voor 'haar' kindje toevertrouwd aan haar gemotiveerde (ex-)collega Bert Decoster. Hij geeft met veel goesting invulling aan deze taken. Interesse? Neem contact op.

Je vindt hier regelmatig blogposts terug, waarbij we inspiratie halen uit deze en andere ervaringen bij VIVO.