Zeven tips voor een lerende organisatie


1. Probeer eens een andere leervorm

Een opleiding ‘slecht nieuws brengen’ waarbij iemand vertelt wat kan en wat niet, maar waarbij je nooit mag oefenen?
Slecht idee.

Er heel wat andere leervormen naast een klassikale opleiding, met hun eigen sterktes. Denk aan intervisie, coaching, leren van collega’s, tijd nemen om zelf informatie op te snorren, webinars,…

Veel medewerkers in onze sector zijn verplicht regelmatig een opleiding rond een bepaald thema opnieuw te volgen. Vaak zijn ze minder geïnteresseerd en zien ze er het nut niet van in. Een andere leervorm zet een oud onderwerp in een nieuw daglicht en maakt het een stuk leerrijker.

2. Toepassen wat je leerde is groeien

Stimuleer je medewerkers om wat ze leerden ook effectief om te zetten in de praktijk. Het leerproces gaat verder op de werkvloer.

Check ook of de opleidingsinhoud bij de visie en het beleid van je organisatie past! En maak dit duidelijk aan de deelnemers.

“We hebben veel gezinnen die psychiatrische problemen hebben. Dus kregen we daarvoor opleiding. Een voormiddag of namiddag daar zijn en moeten luisteren, niet gemakkelijk. Maar eigenlijk weten we niet duidelijk wat we mogen of niet. De uitleg die we krijgen van onze werkgever verschilt met de opleiding die we kregen.. (vrouw, 55 j., gezins- en bejaardenhulp).

3. Denk eens "waarin zijn we geïnteresseerd? " en niet alleen "waar schieten we nu tekort? "

Stel, je krijgt de keuze:

·Weer maar eens schaven aan dat imperfecte stukje

·Eén van je talenten scherp stellen en werken aan je natuurlijke interesses en sterktes

Onze werkgoesting schiet de lucht in bij die tweede gedachte!

4. Zorg voor een plan

Betrek je medewerkers bij het opmaken van een opleidingsplan. Vraag hen waarover zij graag willen leren. Meer informatie over het opmaken van een vormings- trainings- en opleidingsbeleid vind je hier.

5. Zorg voor kennisdeling in de organisatie

Kennisdeling zorgt ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen. Ook zij die delen, leren bij. En bij vertrek en uitval van collega’s zorgt het voor een efficiënte opvolging. Het creëert verbondenheid tussen collega’s, waardoor ze beter samenwerken en beter omgaan met emotionele belasting.

“Ik vind het wel jammer dat er niet altijd tijd is om te leren van collega’s. Bijvoorbeeld als er iemand uit dienst gaat, is er niet veel tijd (of geld, want subsidies zijn niet voldoende voor een overlap van personeel) voor een degelijke overdracht. Zo gaat er telkens bij een uit dienst veel kennis en ervaring verloren.”(vrouw, 30j., socioculturele sector)

6.Geef ruimte om iets nieuws te proberen

We leren heel veel door te doen! Door vallen en opstaan.

Durf je medewerkers ruimte geven om een nieuwe vaardigheid te leren. Niet alleen zullen zij zelf heel wat leren uit deze ervaring, ongetwijfeld ook je hele organisatie. Binnen een duidelijk kader, de ruimte, tijd en het vertrouwen krijgen om ergens zelf mee aan de slag te gaan werkt ontzettend motiverend.

7. Feedback, de krachtigste leerbron

Medewerkers geven zelf aan dat feedback voor hen enorm belangrijk is. Feedback van collega’s, leidinggevenden en ‘cliënten’ zorgt ervoor dat medewerkers direct leren uit wat ze goed doen en wat beter kan. Als het krijgen en geven van feedback geen gewoonte is in een organisatie, zien we dat medewerkers dit echt missen.

Ook goed om zo iets van feedback te krijgen: want wat is goed/slecht als je hiervan nooit een visie krijgt?” (vrouw, 30j. socioculturele sector)

Superbelangrijk: vergeet de positieve feedback niet!

Logo

door Laurence de Mûelenaere | Projectbeheerder Werkbaar Werk bij VIVO

Laurence werkte van 2013 tot 2018 bij VIVO. Daar was haar eerste opdracht het onderzoek naar de beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren. Dit was een grootschalig kwalitatief onderzoek, als aanvulling op de werkbaarheidsmonitor. Ze onderzocht hoe medewerkers hun werkbaarheid zelf ervaren en wat ze zelf zien als belemmerend of helpend in hun werk. Werkbaar werk is sindsdien haar stokpaardje.

  • Ze ontwikkelde met de hulp van haar collega's en een stuurgroep deze website.
  • Ze begeleidde lerende netwerken rond ‘werkbaar leiding geven’ voor leidinggevenden uit de sector.
  • Ze sprak regelmatig over dit thema op studiedagen of vormingen. Ondertussen heeft ze de zorg voor 'haar' kindje toevertrouwd aan haar gemotiveerde (ex-)collega Bert Decoster. Hij geeft met veel goesting invulling aan deze taken. Interesse? Neem contact op.

Je vindt hier regelmatig blogposts terug, waarbij we inspiratie halen uit deze en andere ervaringen bij VIVO.