Even geduld.
We laden de meer dan 1000 tips in.Bekijk hier meer dan 1000 tips over werkbaar werk. Klik bovenaan op één van de thema's om alle tips rond onze hoofdthema's te zien. Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden, medewerkers of organisaties te zien.

Respecteer grenzen

Gun je collegas wat privacy. En respecteer grenzen als ze worden aangegeven.

Recht op privacy

Je hebt recht op privacy. Denk bijvoorbeeld aan het recht op bescherming van de persoonsgegevens en het recht op afbeelding.

Gebrek aan privacy?

Ervaar je een gebrek aan privacy? Bespreek het met je collegas of je leidinggevende.

Zorgvuldigheid

Informatie die je liever niet met anderen deelt? Ga er zelf zorgvuldig mee om. Probeer te vermijden dat anderen bij toeval op deze informatie botsen bijvoorbeeld aan de printer als je liever niet hebt dat anderen ze vinden.

Respect

Respecteer de rechten van je medewerker, maar ook de wensen. Meer en meer leeft het idee dat privacy een luxe is en geen noodzaak. Ga hier niet in mee.

Ademruimte

Geef je medewerkers wat ademruimte: vertrouw ze terwijl ze hun werk doen.

Autonomie

Geef je medewerkers autonomie.

Focus

Besteed aandacht aan het belang van privacy van je medewerkers.

ruimtelijke indeling

Denk aan privacy bij het indelen van de ruimtes.

infrastructuur

Ga je (ver)bouwen of bouw je aan een nieuw informatiedeelsysteem? Zet de privacy van je medewerkers, hun werk en cliënten op de agenda als het over infrastructuur gaat.

Landschapsbureaus


  • Zorg voor een afgesloten aparte ruimte waar collegas elkaar kunnen ontmoeten en sta toe dat collegas daar wat tijd doorbrengen
  • Geef medewerkers de ruimte om hun werkplek wat af te schermen voor ieders blik. We hunkeren allemaal naar wat privacy, dit heeft niets te maken met intenties of geen contact wensen met collegas of anderen op de werkplek.
Foto's

Heeft je organisatie een website? Publiceer geen fotos van werknemers en cliënten zonder toestemming. Respecteer het als een medewerker liever niet met een foto online verschijnt.

Camera op de werkvloer

Worden er cameras ingezet op de werkvloer? Voor kinderdagverblijven schreef de Privacycommissie een specifiek advies over cameratoezicht. Je mag niet zomaar cameras inzetten om moet werknemers hiervan op de hoogte brengen. Ook nieuwe medewerkers moeten hierover worden geïnformeerd.

Afwezig?

Probeer je werkgever zo snel mogelijk zicht te geven op je afwezigheidsperiode en mogelijke terugkeer. Dat kan niet altijd, maar als het kan, zorgt het er voor dat jouw werk beter kan worden opgevangen. Dat zal jou ook meer rust geven.

​Binnenkort terug?

Misschien vindt je arts het belangrijk dat er een aantal zaken worden aangepast op het werk. Bepaalde factoren kunnen er mogelijk een aandeel in gehad hebben dat je ziek werd. Om ervoor te zorgen dat je niet opnieuw ziek wordt, ga je hierover best in gesprek met je leidinggevende en collega’s. Bespreek met je huisarts wanneer je dit gesprek kan aangaan.

Terug na burn-out?

Een burn-outcoach of loopbaancoach kunnen je ondersteunen. Die kan jou helpen om met meer zelfinzicht  aan de slag te gaan.  Bij een burn-out spelen je denkpatronen, waarden en eigenschappen een rol.

Afwezig door stress en burn-out?

Hoe je terug aan de slag gaat kan worden overlegd door de psychosociale preventie-adviseur en de arbeidsgeneesheer. Jij kan hier ook bij worden betrokken. Lees hier meer over stress en burn-out.

Terugkomgesprek

Vraag om een terugkomgesprek met je leidinggevende. Hier lees je wat, hoe en waar. 

Merci

Bedank je collega’s voor hun inzet en de aandacht voor jouw herstel tijdens je afwezigheid. Wees je ervan bewust dat zij bij jouw terugkeer hetzelfde van jou zullen verwachten als voorheen. Heb je tijdens je afwezigheid nieuwe inzichten opgedaan, of zijn bepaalde zaken voor jou nu niet meer mogelijk, dan zal je hierover met hen moeten praten.

Drukte door afwezigheden?

Collega’s weg en een verhoogde werkdruk? Lees onze tips.

Een arbeidshandicap?

Wat nu? Hier vind je alvast info.

Verzuimgesprekken

Voer je al verzuimgesprekken? Lees hier al onze tips.

Terugkeergesprekken

Voer ze! Lees hier hoe.

Emoties en impact

Ziekte en langdurige afwezigheid gaan samen met veel emoties. Voor medewerkers wordt een heftige periode afgesloten of misschien loopt deze nog verder. Dit zal een impact hebben op het werk. Hou er rekening mee en durf gesprekken aan gaan.

Rouw

Komt iemand terug naar het werk na een periode van rouw door een ingrijpend verlies? Lees dan zeker deze tips.

Rouw

Was je afwezig na een verlies? Of een collega in rouw? Lees hier onze tips.

Privacy

Respecteer de privacy van de persoon die terugkeert. Communiceer niet zomaar alles naar de collega’s.

Beperkingen

Komt iemand terug die (nog) niet volledig hersteld is? Jobcrafting kan hierbij nieuwe mogelijkheden scheppen. Lees onze tips rond werken met een arbeidshandicap.

Burn-out en overspanning

Komt iemand terug na een burn-out of afwezigheid door overspanning? Dan heeft de medewerker vermoedelijk een heleboel negatieve emoties en gedachten gekoppeld aan het werk. Boosheid, cynisme, verdriet en angst zijn misschien aan de orde. Informeer je over stress en burn-out en durf het gesprek aangaan. Aanvaard ook dat de medewerker erg emotioneel tegen het werk kan aankijken. Dit kan evolueren doorheen het herstel.

Welkom terug!

Spreek goed af wie en hoe de medewerker ontvangt op de dag van terugkeer. Wie zal wat wanneer briefen en is er zeker iemand aanwezig?

Volg op

Plan in overleg met de medewerker gesprekken in voor de opvolging.

Arbeidshandicap

Een medewerker die terugkeert met een arbeidshandicap? Tips! 

Vervangbeleid!

Langdurig afwezigen? Wees pro-actief en zet in op je vervangbeleid.

Rustig!

Viel iemand plots weg? Dan zal de vervanging misschien even op zich hebben laten wachten. Dat betekent dat er werk is blijven liggen. Hou er rekening mee dat de werkzaamheden niet op “full speed” zijn en één en ander moet worden ingehaald. Geef medewerkers hier voldoende tijd voor.

Rechten

Stimuleer dat de medewerker voor de terugkeer de arbeidsgeneesheer en de preventie-adviseur psychosociale aspecten raadpleegt. Zorg er voor dat de medewerker op de hoogte is van

  • het recht op een bezoek aan de arbeidsgeneesheer voorafgaand aan de werkhervatting.
  • het recht op een gesprek met de preventie-adviseur psychosociale aspecten tijdens het ziekteverlof.
Duidelijkheid

Plan bij de terugkeer een gesprek in over de verlofrechten en de vakantieplanning. Zo is er duidelijkheid voor de medewerker en ontstaan er geen misverstanden. 

Handicap

Een medewerker die terugkeert met een arbeidshandicap? Tips!

Wissel af

Je voorkomt overbelasting door makkelijke en moeilijke werkzaamheden af te wisselen.

Pauze!

Probeer regelmatig je werkplek te verlaten voor korte pauzes. Er bestaan softwaretoepassingen die je hier automatisch aan herinneren.

Beweeg

Maak tijd voor lichaamsbeweging. Neem (vaker) de trap, stap een halte vroeger af, kom je met de auto; parkeer dan bewust wat verder van je werkplek.

Schermwerk beperken

Werk niet langer dan 5 tot 6 uur aaneen aan een beeldscherm. Zet een wekker op als je weet dat je hier zelf niet automatisch aan denkt.

Snelle oefening

Ook zittend kan je oefeningen doen die amper opvallen: Ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld. Of heb je een stoel die kan draaien zijn er prima  rugoefeningen uit te voeren die weinig tijd vragen. Je vindt heel wat op internet; we geven je er eentje cadeau:

  • Rollen maar: Heb je een bureaustoel op wieltjes? Rij dan je stoel een stukje naar achter en grijp de tafel vast met uitgestrekte armen. Til je benen op (zodat je je buikspieren aanspant) en trek jezelf naar het bureau en weer terug.
Tillen

Til goed! Hef zaken op de juiste manier op met deze tips: http://www.ergonomiesite.be/tips-heffen-tillen/

Stress?

Ken je grenzen, laat je niet leiden door stress. Hier een aantal tips om goed met stress om te gaan.

Melden

Neem klachten ernstig en meld je klachten bij je werkgever. Als je pijn negeert kan dit leiden tot steeds ernstiger klachten met mogelijke (zeer) lange herstelperiodes of zelfs tot onomkeerbare  schade. Zoek samen naar een oplossing. Eventueel worden het CPWB of andere overlegorganen betrokken. Denk ook aan een eventueel medisch onderzoek, de bedrijfsarts, en/of uiteraard je eigen huisarts.

Zithouding

Aan een bureau werken? Stel je werkplek zelf goed in en dring er bij je werkgever op aan om een deskundige terzake uit te nodigen om je stoel, tafel,… dusdanig in te stellen zodat klachten ten gevolgen van een slechte (zit)houding zoveel mogelijk worden uitgesloten! 

Nachtwerk

Werk je ’s nachts? Lees onze tips rond nacht- en shiftwerk.

Niet weten is duur.

Licht je medewerkers in over mogelijke risico’s bij het werk. Wat zal er gebeuren als ze niet-ergonomisch werken?

Jij bent het voorbeeld!

Toon zelf het goede voorbeeld. Zorg dat je geïnformeerd bent.

GEZIEN!

Spreek je medewerkers aan op hun niet-ergonomische manier van werken of houding! Wees niet bang hier in herhaling te vallen. Geef aan dat collega’s elkaar hier ook op kunnen aanspreken.

Hulp

Je gaat niet alleen aan de slag, maar je laat je bij voorkeur bijstaan door een externe preventiedienst. De contactgegevens van erkende preventiediensten vind je op de website van de overheid.

Analyse

Zorg voor een objectieve analyse van de werkbelasting (gebruik hiervoor onze tools hieronder):

  • analyseer de wijze waarop het werk georganiseerd wordt.
  • beoordeel de werkplek.
  • maak een analyse van de beweging en de houding.
  • breng de mentale belasting in kaart.
  • maak een evaluatie van de omgevingsparameters.
Verantwoordelijk

Als organisatie draag je een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van je medewerkers. Wees je hiervan bewust en draag deze boodschap uit. Draag zorg voor je mensen en help hen zorg dragen voor zichzelf.

Investeer

Investeer in goed, ergonomisch materiaal.

Genoeg materiaal

Investeer in voldoende materiaal. Als je niet voldoende materiaal hebt, bestaat de kans dat je medewerkers uit ongeduld, of door een grote werkdruk niet ergonomisch werken.

Nudge

Zorg dat je organisatie ergonomisch werken zo veel mogelijk in de hand werkt. Principes rond opberging van materiaal of deadlines worden best aangepast als ze in de hand werken dat mensen het “fout” doen.

Schermwerk

Bij computerwerk:  Doe beroep op een externe dienst voor preventie om het beeldscherm correct in te stellen, het toetsenbord op de juiste plaats te plaatsen en de stoelen te regelen.

Ergonomisch zorgen

In de zorg: besteed aandacht aan bedden, liften en hulpmiddelen voor steunkousen.